زمینه های فعالیت شرکت

آخرین پروژه های انجام شده

شرکت آذرخش کنترل

پروژه شهرک سلامت اصفهان

شرکت آذرخش کنترل

پروژه توسعه فولاد سبا (مجتمع فولاد مبارکه)

شرکت آذرخش کنترل

پروژه ابزاردقیق Utility فاز 12 پارس جنوبی

نمایش بیشتر